NOUT.AM
Ու՛ՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ, GTX 1060, 1070 ԵՎ 1080Ti ՏԵՍԱՔԱՐՏԵՐԸ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ, ԱՌԱՆՑ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ ՉԵՆ ՎԱՃԱՌՎԵԼՈւ


V7 Odyssey CBEX1A-ORG-1E 15''-16''


Code / Կոդ #BG 0092

  • V7 Odyssey CBEX1A-ORG-1E 15''-16''
  • 900D Nylon
  • 330 x 140 x 480 mm
  • Laptop Compartment 280 x 35 x 380 mm
  • 935g
  • Detailed description

    V7 Odyssey CBEX1A-ORG-1E 15''-16'' / 900D Nylon / 330 x 140 x 480 mm / Laptop Compartment 280 x 35 x 380 mm / 935g / Orange, Grey